O nás

O nás

42 Financial Services je mladá společnost spojující profesionály na poli mezinárodních finančních a komoditních trhů.
Poskytujeme svým klientům potřebnou anonymitu, konkurenceschopné ceny a likviditu v celém spektru nástrojů obchodovaných v zemích střední a východní Evropy.

42 Financial Services vyniká ve schopnosti dlouhodobě budovat vztahy nejen s klíčovými společnostmi v zemi, rovněž také s lidmi pohybujícími se v daném odvětví, lidmi, kteří se umí prosadit v dynamicky se měnícím prostředí mezibankovních finančních trhů.
Detailní znalost trhů, multikulturní prostředí a komunikace více jazyky jsou pevnými základy pro efektivní budování mostů mezi trhy západní a východní Evropy.

Úspěch společnosti 42 Financial Services navazuje na dlouhodobě budované vztahy s klíčovými společnostmi v zemi, vztahy budované lidmi pohybujícími se v odvětví, lidmi, kteří disponují schopnostmi důležitými pro prosazení se v dynamicky se měnícím prostředí mezibankovních finančních trzích. Detailní znalost trhů, multikulturní prostředí a schopnost komunikovat více jazyky jsou základem pro budování mostů mezi trhy západní a východní Evropy.

  • Odpovědí na otázku Života, Vesmíru a Všeho
  • Považujeme ji za odpověď na všechny Vaše otázky Světa finančních služeb.
  • Dovolte nám najít pro Vás řešení v celém spektru finančních produktů a protistran.
  • Naše služby jsou založené na vysoce profesionálním přístupu a vycházejí z detailních znalostí trhu.Angažovanost

Angažovanost

Jsme společnost vytvářející podmínky a prostor pro podnikání. Zároveň chceme rozvíjet společenské dění a aktivně se podílet na vytváření společenské kultury. Pravidelně proto podporujeme konkrétní příspěvkové, charitativní, resp. zdravotnická zařízení, a sponzorujeme jejich prospěšné projekty.

Dobrý anděl Dobrý anděl nautis Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha, z.s Hospic Sv. Jiří, o.p.s.


Úspěchy

Úspěchy a členství

GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW AWARDS
Ocenění odráží inovace, úspěch, strategie, progresivní a inspirativní změny probíhající v rámci celosvětového finančního společenství. Ceny byly vytvořeny pro rozpoznání společností všech velikostí, které jsou prominentní v jednotlivých oblastech z hlediska odborných znalostí a excelence v rámci finančního světa.

Kategorie: Best Energy Broker Central and Eastern Europe

award awardJsme aktivním členem EFETnet, kde zastupujeme zájmy našich klientů a kde zároveň úspěšně prosazujeme jejich konkrétní návrhy.

42FS je oceňovaná nejen na lokálním trhu, ale i na mezinárodní scéně. Výsledkem našeho přístupu je zejména skutečnost, že 42FS je jediná brokerská společnosti mimo území UK, která je členem asociace brokerů v energetice (LEBA). Kotace 42FS jsou kromě jiného zahrnované do výpočtu cen různých komodit v rámci EU.

42FS v asociaci LEBA zároveň reprezentuje kontinentální klienty a věříme, že i tato skutečnost přispívá k ocenění „Nejlepší Energy Broker v CEE regionu“, které naše společnost obhajuje již několik let po sobě.

awardInformace

Informační povinnost

POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
Informační povinnost obchodníka s cennými papíry
PDF
Informace o společnosti

 

Společnost neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c zákona č. 256/2004 Sb.

Za rok 2018
Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013
Za rok 2012
Za rok 2011
tel
info@42fs.com